The world won’t listen – El món no escoltarà

Data de Publicació: 1987, febrer

Posició llistat de vendes UK: 2

Portada:  Pla retallat d’una fotografia del llibre de 1981 Rock`n`roll times de  Jürgen Vollmer realitzada als inicis dels 60. A la portada del LP apareixen els altres joves que té al costat i a la contraportada, unes noies. Aquesta fotògraf realitzava fotos a la generació dels Beatles – concretament als seus fans.

Gravats a la matriu del single: cap

Poster disponible Aquí

 

The Smiths promo poster LP - 1987, February

The world won't listen - The Smithsposter, 1987, Feb

El món no escoltarà (The world won’t listen)

1. Panic

2. Ask

3. London

4. Bigmouth Strikes Again

5. Shakespeare’s Sister

6. There Is a Light That Never Goes Out

7. Shoplifters of the World Unite

8. The Boy with the Thorn in His Side

9. Money Changes Everything

10.Asleep

11.Unloveable

12.Half a Person

13.Stretch Out and Wait

14.That Joke Isn’t Funny Anymore

15.Oscillate Wildly

16.You Just Haven’t Earned It Yet, Baby

17.Rubber Ring