Louder than bombs LP – Més sorollós que les bombes

Data de Publicació: 1987, març

Posició llistat de vendes UK: 38

Estrella portada:  Shelagh Delaney, dramaturga. La fotografia va ser presa por Arnold Newman a Manchester l’ agost de 1961, un mes abans de l’estrena de la pel·lícula de la seva obra més admirada, Taste of  Honey.
Louder than Bombs 2LP va ser publicat primer als EUA però davant de la demanda d’importacions es va publicar a UK per evitar la revenda amb les importacions.

Gravats a la matriu del single: cap

Poster disponible Aquí

 

The Smiths promo poster LP - 1987, March

Louther than bombs - The Smiths poster, 1987, Mar

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Louder than Bombs

1. Is It Really So Strange?

2. Sheila Take a Bow

3. Shoplifters of the World Unite

4. Sweet and Tender Hooligan

5. Half a Person

6. London

7. Panic

8. Girl Afraid

9. Shakespeare’s Sister

10.William, It Was Really Nothing

11. You Just Haven’t Earned It Yet, Baby

12. Heaven Knows I’m Miserable Now

13. Ask

14. Golden Lights

15. Oscillate Wildly

16. These Things Take Time

17. Rubber Ring

18. Back to the Old House

19. Hand in Glove

20. Stretch Out and Wait

21. Please, Please, Please, Let Me Get What I Want

22. This Night Has Opened My Eyes

23. Unloveable

24. Asleep